Gezondheidsklachten na het zwemmen?

Posted on Posted in 2016, Nieuws

 

Het Wilhelminakanaal is niet opgenomen in de lijst van erkend zwemwater (www.zwemwater.nl). Dit wil echter niet zeggen dat er niet in gezwommen kan worden, alleen dienen extra maatregelen te worden genomen. In natuurwater kunnen allerlei biologische en chemische componenten voorkomen die van invloed zijn op de gezondheid van zwemmers of recreanten. De meest voorkomende aandoeningen zijn huid- en maagdarmklachten. Om hier inzicht in te verkrijgen vragen wij u om voorkomende klachten te melden via mailbox info@triathlonhetgroenewoud.nl.  Indien u het niet vertrouwd, breng dan een bezoek aan uw huisarts.

GGD Bureau GMV kan helpen de gezondheidsklachten te duiden: komen zij daadwerkelijk van het water of zijn er andere factoren toe te schrijven (bijv. gezamenlijke barbecue, eikenprocessierups, etc.). Hiervoor moet de GGD de mensen die klachten hebben zelf spreken. Maar steeds geldt: ga bij aanhoudende of ernstige klachten altijd naar de huisarts!

Het onderdeel zwemmen is op eigen risico en dit is via de website gecommuniceerd (risico’s in natuurwateren zijn nooit uit te sluiten omdat de situatie per dag kan verschillen).