Voorwaarden

We heten je van harte welkom op de website van Triathlon Het Groene Woud. Via deze website krijg je alle informatie over dit sportieve evenement. Zijn er toch nog vragen schroom dan niet om ons via het contactformulier te benaderen. We proberen dan z.s.m. een reactie te sturen.

 

INSCHRIJVEN VOOR TRIATHLON HET GROENE WOUD KAN VIA DE LINK OP DE HOMEPAGE
Triathlon Het Groene Woud biedt vier wedstrijden aan, namelijk de jeugdtriathlon, 1/4 en 1/8 triathlon (beide individueel) en de 1/4 triathlon (teams)

 

INSCHRIJVINGSTERMIJN
Start inschrijving middernacht 1 januari 2024 t/m 16 juni 2024 via de website. 

 

VOORDWAARDEN INSCHRIJVING

Een inschrijving is strikt persoonlijk. Dit betekent dat het recht op deelname persoonsgebonden en niet overdraagbaar is. Wijziging in samenstelling van een trio/team is mogelijk in overleg met het wedstrijdsecretariaat. Stuur voor wijzigingen een bericht via het contactformulier.

De deelnamekosten moeten per iDEAL worden overgemaakt. Het is aan jou om te controleren dat het geld is overgemaakt om uitsluiting op de wedstrijddag te voorkomen. Op de website wordt de deelnemerslijst bijgehouden. Wanneer je op de deelnemerslijst staat is de inschrijving correct (let op wanneer de deelnemerslijst is geüpdatet).

Als alle startplaatsen voor één van de drie wedstrijden (achtste individueel, kwart individueel of kwart trio) zijn vergeven is het nog mogelijk om deel te nemen als er deelnemers annuleren. Via de reguliere inschrijving komen deze plekken vrij, houd dit zelf dus goed in de gaten. Het is niet mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Triathlon Het Groene Woud hanteert de inschrijvingsvoorwaarden van de NTB.

 

INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld per afstand (inclusief MyLaps-huurchip):

Afstand Inschrijfgeld
Jeugdtriathlon 20,00 euro
Achtste individueel 35,00 euro
Kwart individueel 45,00 euro
Kwart trio 60,00 euro

Let op: behalve het inschrijfgeld kunnen er additionele kosten zijn. Atleten die bijvoorbeeld geen lid zijn van de triathlonbond, moeten een daglicentie aanschaffen.

 

LICENTIE VERPLICHT
Voor deelname aan Triathlon Het Groene Woud is een atletenlicentie vereist. De kosten voor een NTB-daglicentie is 10,50 euro en komen bovenop het inschrijfgeld.

Het is niet nodig om een NTB-daglicentie aan te schaffen wanneer je in het bezit bent van een KNWU (met wedstrijdlicentie), KNZB (wedstrijdlicentie) en AU (wedstrijdlicentie) of buitenlandse triathlonlicentie. Geef dit bij de inschrijving aan onder het kopje "KOPPELINGEN".

 

TEAMINSCHRIJVING
De NTB heeft de methode van inschrijven aangepast. Dit heeft tot gevolg dat het proces van inschrijven voor teams niet voor iedereen duidelijk is. Via de NTB hebben we de volgende handleiding ontvangen die je gedurende de inschrijving kan helpen. Als er toch nog onduidelijkheden zijn of twijfel je over de inschrijving neem dan contact met ons op via de website.

 

VERZEKERING EN VOORWAARDEN

BELANGRIJK: Iedere correct geregistreerde deelnemer is verzekerd volgens de evenementenverzekering van de NTB. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Je kunt de organisatie niet aansprakelijk stellen voor aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs voortvloeien uit deelname aan de georganiseerde Triathlon Het Groene Woud.

De organisatie erkent geen aansprakelijkheid, van welke aard dan ook. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enig niet toelaatbaar gedrag van deelnemers welke de openbare orde verstoren. Door van start te gaan, geef je te kennen akkoord te gaan met de inhoud van bovenstaande. De deelnemer vrijwaart de organisatie van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs voortvloeien uit deelname aan triathlon Het Groene Woud.

Op de wedstrijddag is het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) van toepassing. Door van start te gaan, geef je te kennen akkoord te zijn met de inhoud van dit reglement en er ook naar te handelen. De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om deelnemers uit de wedstrijd te nemen of in te grijpen in het wedstrijdverloop als medische redenen of overtreding(en) van het wedstrijdreglement daar aanleiding toe geven.

Wettelijke verkeersregels dienen te worden nageleefd.

 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

ANNULEREN DOOR DE DEELNEMER ZELF

Annuleren is mogelijk via de website van de triathlonbond. Dit werkt als volgt:

Log in op je persoonlijke account op https://mijn.triathlonbond.nl , op het dashboard staat bij “Geplande evenementen” de link naar de wedstrijd waar je voor ingeschreven staat. Als je daar op klikt kom je rechtstreeks in de ingeschreven wedstrijd en is er aan de rechterkant een knop AFMELDEN. Als je daar op klikt (en bevestigd) wordt je inschrijving geannuleerd. Volgens de standaard annuleringsvoorwaarden krijg je dan een creditfactuur als je nog recht hebben op teruggave van het inschrijfgeld. Dit wordt dan binnen 1 à 2 weken automatisch aan je uitbetaald (beetje afhankelijk van het moment van afmelden aangezien we maar 1x in de week betalingen doen).

Annuleringsvoorwaarden

  • • tot 3 maanden voor het evenement ontvang je jouw volledige deel van het inschrijfgeld en de volledige kosten met betrekking tot de MyLaps-chip retour. Wel houdt de organisatie 5 euro administratiekosten in. Het bedrag voor een eventuele daglicentie wordt ook niet terugbetaald*.

 

 

  • • tot 1 maand voor het evenement ontvang je de helft van het inschrijfgeld en de volledige kosten met betrekking tot de MyLaps-chip retour. Het bedrag voor een eventuele daglicentie wordt echter niet terugbetaald*.

 

 

  • • In de laatste maand voor het evenement ontvang je géén inschrijfgeld retour. Ook wordt het bedrag voor een eventuele daglicentie niet terugbetaald*.

 

* Belangrijk: de kosten van de eventueel benodigde daglicentie worden niet gerestitueerd bij annulering door deelnemer zelf óf door het niet doorgaan van de wedstrijden door overmacht. De organisatie moet namelijk de ontvangen gelden van de daglicenties bij inschrijving meteen één op één doorbetalen aan de NTB.https://assets.triathlonbond.nl/app/assets/download-organisaties-inning-daglicenties-bij-afgelasting-evenement.pdf Zie ook .

Hoewel je in de laatste maand voor het evenement geen geld meer terugkrijgt, willen we toch graag weten als je niet kunt meedoen. Dit is belangrijk, omdat de organisatie dan overzicht houdt over het aantal deelnemers op de wedstrijddag. Daarnaast komt dit startbewijs beschikbaar voor andere triatleten die graag deelnemen aan Triathlon Het Groene Woud.

 

ANNULEREN DOOR DE ORGANISATIE

De organisatie van Triathlon Het Groene Woud kan genoodzaakt zijn om het evenement af te gelasten. De volgende voorwaarden zijn dan van toepassing:

• Als vlak vóór de wedstrijddag of óp de wedstrijddag sprake is van overmacht, dan kan het evenement (in samenspraak met de NTB-gedelegeerde en/of de wedstrijdleider) worden afgelast. Er vindt dan géén restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 

WEDSTRIJDREGELEMENT

Voor deelname aan Het Groene Woud is het belangrijk om het wedstrijdreglement door te nemen. Mochten er over specifieke zaken vragen zijn, dan kunnen die worden gesteld aan de wedstrijdcommissie.

 

Wedstrijdregels

 

REGELEMENT

  • • Op de wedstrijddag is het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) van toepassing. Door van start te gaan, geef je te kennen akkoord te zijn met de inhoud van dit reglement en er ook naar te handelen.

• Deelname geschiedt geheel op eigen risico. Je kunt de organisatie niet aansprakelijk stellen voor aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs voortvloeien uit deelname aan de georganiseerde Triathlon Het Groene Woud.

• Wettelijke verkeersregels dienen te worden nageleefd.

 

ALGEMEEN

  • • Een deelnemer, die de wedstrijd staakt, dient dit onmiddellijk aan de wedstrijdleiding door te geven.

• Hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan.

• Triathlon Het Groene Woud is een wedstrijd die iedereen individueel dient af te leggen. Geen enkele vorm van hulp anders dan door de organisatie verstrekt is toegestaan.

• Iedere correct geregistreerde deelnemer is verzekerd volgens de evenementenverzekering van de NTB. Buiten deze verzekering doet u mee op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid welke kan voortvloeien uit deelname aan deze triathlon.

• U dient alle aanwijzingen van wedstrijdleiding en vrijwilligers stipt op te volgen.

• De wedstrijdleiding houdt zich het recht voor om deelnemers uit de wedstrijd te nemen of in te grijpen in het wedstrijdverloop als medische redenen of overtreding(en) van het reglement daar aanleiding toe geven.

• Tijdens de wedstrijd worden er foto's en videobeelden gemaakt. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor PR-doeleinden.

 

VOOR DE START

  • • Voor de start dien je je te melden bij het inschrijfbureau waar je de benodigde wedstrijdbescheiden krijgt. Het definitieve schema met startseries, startnummers en uiterste aanmeldtijden vind je op de website.

• Voor deelnemers die lid zijn van de NTB: bij aanmelding is legitimeren met je NTB-licentie van dit jaar met pasfoto verplicht. Voor niet NTB-deelnemers is een legitimatie verplicht met een pasfoto.

• Voorzie de tijdsregistratie chip met klittenband en doe deze om de linkerenkel. De chip gaat mee het water in, de fiets op en zit pal boven de loopschoenen. Onderweg heeft GO  Sport Events op verschillende plaatsen matten liggen, die corresponderen met de computers. Wie met een chip een bepaalde mat passeert, wordt daar geregistreerd. Dat levert rechtstreeks tussen- en eindtijden op gekoppeld aan de desbetreffende chip-drager.

• De stickers met het deelnemersnummer dien je op de fietshelm en om je achterste remkabel/zadelpen te plakken.

• De briefing vindt plaats zo’n 15 minuten voor de start bij het water. Wees op tijd aanwezig voor de start.

 

WISSELZONE

   • • Bij de ingang van de wisselzone wordt je fiets en helm gecontroleerd door de organisatie en door officials van de NTB. Zorg ervoor dat je kinbandje van je helm strak genoeg zit, dat je remmen goed werken en dat je je houdt aan het reglement dat geldt voor ligsturen. Dit betekent dat alle ligsturen zijn toegestaan mits deze niet uitsteken voorbij de voorste rand van het voorwiel. Tweedelige opzetsturen zijn toegestaan en behoeven niet van een brugdeel voorzien te zijn. Alle uiteinden van buizen moeten zijn afgedopt

  wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB)

• Een fiets moet voorzien zijn van twee goedwerkende remmen.

• Je moet je fiets voor de wedstrijd in de wisselzone stallen op je nummer. Het is de bedoeling dat je je fiets ophangt aan het zadel.

• Wanneer je de fiets ter controle hebt aangeboden en in de wisselzone hebt geplaatst, kan deze alleen opgehaald worden op vertoon van je startnummer.

 

ZWEMMEN

  • • Bij de start houd je je aan de aanwijzingen van de wedstrijdleiding.

• Er wordt bij het inschrijfbureau aangegeven of er met een wetsuit gestart mag worden. Houd de website in de gaten voor de actuele watertemperatuur.

• Er kan alleen ingezwommen worden voor de startserie.

• Het zwemparcours is uitgezet middels boeien en lijnen.

• Alle deelnemers zijn verplicht de uitgereikte badmuts te dragen. De badmuts mag je houden.

 

FIETSEN

 • • Het parcours is verkeersluw. Je bent een normale verkeersdeelnemer en de geldende verkeersregels moeten in acht worden genomen. Let daarom goed op bij het oversteken van kruisingen en voorrangswegen voor je eigen veiligheid en die van anderen. Houd rechts van de weg.

• Het dragen van een fietshelm is verplicht. Je dient hiervoor zelf zorg te dragen.

• Een fiets moet voorzien zijn van twee goedwerkende remmen.

• Je moet je helm dicht gegespt op het hoofd hebben voordat je de fiets pakt.

• Het startnummer moet volledig zichtbaar op de rug gedragen worden tijdens het fietsen.

• Het is niet toegestaan te fietsen in de wisselzone. Stap pas op na de balk bij het verlaten van de wisselzone.

• Houd zoveel mogelijk rechts en let op inhalende deelnemers bij rotondes.

• Je mag niet stayeren of naast elkaar fietsen. Eventuele tijdstraffen die hiervoor worden uitgereikt, dienen te worden uitgezeten in de penalty-box aan het einde van het fietsonderdeel.

• Op elk kruispunt staan verkeersregelaars. Aanwijzingen van hen, de politie, wedstrijdleider en officials van de NTB dienen strikt te worden opgevolgd.

• Bij terugkomst in de wisselzone: Stap voor de balk af bij het binnenkomen van de wisselzone. Houd de helm op en loop met de fiets naar de plek met je nummer in de wisselzone. Hang de fiets op en zet dan pas de helm af.

 

LOPEN

  • • Je startnummer dient volledig zichtbaar te zijn aan de voorzijde.

• Langs het loopparcours is 1 waterpost.

 

TEAMS

De regels van de individuele atleten gelden ook voor deelnemers van de teams-triathlon, daarnaast gelden onderstaande regels:

  • • Afstanden voor de teams zijn gelijk aan de 1/4 triathlon.

• Wisselen vindt plaats bij de plek waar de fiets van de fietser hangt.

• De chip wordt bij de fiets overgedragen aan de andere atleet.

• Het verzamelvak voor de gezamenlijke finish van het trio-team bevindt zich circa 200 meter voor de finish. Hier moet het trio-team gecompleteerd worden, waarna zij gezamenlijk over de finish gaan.

• Houd bij het finishen rekening met de snellere (individuele) andere atleten. Laat ze waar mogelijk passeren.

 

NA DE FINISH

  • • Haal je fiets op uit de wisselzone. Teruggave kan alleen op vertoon startnummer.

• Tijdregistratie wordt verzorgd door MyLaps.

• De uitslagen worden zo snel mogelijk na de wedstrijd op de website geplaatst.

 

EN WAT VERDER NOG VAN BELANG IS

  • • Als je niet actief in de wedstrijd bent mag je niet op een parcours zijn. Doe je dit wel, dan leidt dit mogelijk tot diskwalificatie. Dit betekent: niet inzwemmen, infietsen (zeker niet zonder helm) of inlopen op het parcours of wisselzone wanneer dit niet is toegestaan.

• Indien je niet “in de wedstrijd zit” doe dan je chip niet om je enkel. Mocht je per ongeluk toch over een mat gaan komt er een registratie. Dit geeft veel werk om dit te corrigeren. Draag de chip in je zak of doe de chip pas om als je in de wisselzone aan de wedstrijd gaat beginnen. Doe de chip ook na de wedstrijd van je enkel af. Het verzoek om niet over de matten te gaan als je niet met de wedstrijd bezig bent.

• Ga tijdens de wedstrijd niet in discussie met de jury.

• De wedstrijdleiding kan bij bijzondere omstandigheden het parcours wijzigen of inkorten, de wedstrijd afgelasten of beëindigen, in overeenstemming met de reglementen van de NTB.

• De wedstrijdleiding kan in gevallen waarin niet wordt voorzien de vereiste beslissing nemen.

• Bij het vroegtijdig verlaten (uitstappen) van de wedstrijd meld je je in alle gevallen af bij de wedstrijdleiding.